18 zaujímavosti o Svazijsku

Malá africká krajina Svazijsko nevyniká ničím pozoruhodným. Toto je na pomery Afriky typický štát, chudobný a bez vplyvu na svetovú politiku a ekonomiku. Áno, a turisti tu — vzácni hostia, pretože turistická infraštruktúra je tu úplne nerozvinutá.

Zaujímavosti o Svazijsku

 1. V krajine vládne kráľ, ktorého moc je absolútne a nenapadnuté.
 2. Čo sa týka miery infekcie HIV, Svazijsko je na prvom mieste na svete – každý štvrtý človek je tu nositeľom strašnej infekcie.
 3. Svazijsko – jediná absolútna monarchia na africkom kontinente. Hoci v iných častiach sveta podobný typ vlády existuje napríklad aj v Bruneji (zaujímavosti o Bruneji).
 4. Každý piaty obyvateľ Svazijska nie je gramotný.
 5. Stredná dĺžka života v tejto krajine — jedna z najnižších na svete.
 6. Tri štvrtiny všetkých pracujúcich ľudí vo Svazijsku sú zamestnané v poľnohospodárstve.
 7. Kráľ tejto krajiny má niekoľko desiatok manželiek.
 8. O niečo menej ako polovica Svazijcov — nezamestnaných.
 9. Väčšina Svazijcov hovorí po Swati, hoci úradným jazykom je tu aj angličtina.
 10. Asi 70 % obyvateľov Svazijska žije hlboko pod hranicou chudoby.
 11. Napriek svojej skromnej veľkosti je reliéf Svazijska veľmi rôznorodý – sú tu tropické lesy, savany a rieky, a hory.
 12. Na rozdiel od väčšiny ostatných afrických krajín je väčšina Svazijska celkom vhodná na poľnohospodárstvo.
 13. V krajine je len asi dvadsať nemocníc.
 14. Vzdelávanie tu je zadarmo, ale mnohé deti začínajú pracovať skôr, a preto neštudujú.
 15. Takmer polovica všetkých obyvateľov Svazijska — dospievajúci mladší ako 15 rokov.
 16. Len 2 % populácie sú nad 65 rokov.
 17. Tri štvrtiny obyvateľov krajiny žijú v dedinách a mestách.
 18. Svazijsko má vlastnú armádu, no nikdy sa nezúčastnilo akékoľvek vojenské konflikty mimo územia y samotného Svazijska.
Rate this post

Vložiť komentár