Avrasiya haqqında 100 maraqlı fakt

Avrasiya dünyanın ən böyük qitəsi hesab olunur. Onun sahəsi yer kürəsinin demək olar ki, üçdə birini tutur. Bundan əlavə, dünya əhalisinin əhəmiyyətli bir hissəsi məhz Avrasiya qitəsində yaşayır. 1880-ci ildə bu heyrətamiz qitə haqqında ilk məlumatlar ortaya çıxdı. Hər il materikin xüsusiyyətləri və faydaları haqqında daha çox öyrənmək üçün araşdırmalar aparılır. Sonra Avrasiya ilə bağlı daha maraqlı və valehedici faktlarla tanış olmağı təklif edirik.

1. Qədim yunan alimi Kirenski Avrasiyanı göstərən ilk xəritəni yaratmışdır.

2. Dünyanın ən dar boğazı Bosfordur.

3. Sunda adaları dünyanın ən böyük arxipelaqıdır.

4. Himalaylar Avrasiyanın ən yüksək dağ sistemidir.

5. 1953-cü ildə ən hündür dağ olan Çomolunqma ilk dəfə fəth edildi.

6. Tibet Avrasiyada yerləşən dünyanın ən hündür nöqtəsidir.

7. Kamçatka vulkanları Avrasiyanın ən böyüyüdür.

8. İslandiya sönmüş və aktiv vulkanlar ölkəsi hesab olunur.

9. Elektrik stansiyalarının turbinləri İslandiya geyzerləri tərəfindən idarə olunur.

10. Dünyanın ən təmiz şəhərlərindən biri Reykyavikdir.

11. Dünyanın ən böyük platin külçəsi Orta Uralın ərazisində tapılıb.

12. Dünyanın ən böyük daş sapfiri Myanmada tapılıb.

13. Volqa Avrasiyanın ən uzun çayıdır.

14. Avrasiyanın ikinci ən uzun çayı Dunaydır.

15. Dörd dövlətin paytaxtı Dunay çayının sahillərində yerləşir.

16. Avrasiyadakı göllərin sayına görə Finlandiya və İsveç birinci yerdədir.

17. Çindəki Böyük Kanal Avrasiyanın ən uzun kanalıdır.

18. Dünyanın ən uzun bitkisi Asiya meşələrində bitir. Bu, liana formalı rattan palma ağacıdır, uzunluğu üç yüz metrə çatır.

19. Taymir yarımadasında ən şimal meşə massivi var.

20. Birch Schmidt Avrasiyanın ən kiçik bitkisidir.

21. Asiya tayqasında dünyada qışda cücə yetişdirən yeganə quşlar yaşayır. Onlara çarpaz vərəqlər deyilir.

22. Bambuk panda ayısı – Ümumdünya Təbiət Fondunun emblemi.

23. Chomolunqma – Avrasiyanın ən hündür dağı.

24. Xəzər dənizi göl kimi təsnif edilə bilən ən böyük qapalı su hövzəsidir. Avropa və Asiyanın kəsişməsində yerləşir.

25. Baykal Avrasiyanın ən dərin gölüdür.

26. Ərəbistan Avrasiyanın ən böyük yarımadasıdır.

27. Sibir Avrasiyanın ən böyük coğrafi bölgəsidir.

28. Ölü dəniz çökəkliyi quruda ən aşağı nöqtədir.

29. Böyük Britaniya Avrasiyanın sahillərindəki ən böyük adadır.

30. Oymyakon kəndində mütləq minimum temperatur 64,3°C-dir. İqlimi kəskin kontinentaldır, yayda temperatur 15°C ətrafında olur.

31. Aralıq dənizi – ərazisinə görə Avrasiyanın ən böyük dənizi.

32. Azov Avrasiyanın ən kiçik dənizidir.

33. Benqal körfəzi Avrasiyanın ən böyük körfəzidir.

34. “Rəngli Dənizlər” Avrasiyanın – ağ, sarı, qırmızı və qara.

35. Avrasiya ən böyük sivilizasiyaların vətənidir.

36. Avrasiya dünyanın ən böyük qitəsidir.

37. Avrasiyanın əhalisini 4 milyarddan çox insan təşkil edir.

38. Avrasiyanın böyük hissəsi Cənub yarımkürəsində yaşayır.

39. Asiya ilə Avropa arasında sərhəd xətti Ural dağlarının şərq yamacı ilə çəkilir.

40. Təbiət baxımından Asiya ilə Avropa arasında dəqiq sərhəd yoxdur.

41. Avrasiya dörd okean tərəfindən yuyulur.

42. Avrasiya materikində bir neçə lövhə və platforma vardır.

43. Avrasiya Kaynozoy erasında formalaşmışdır.

44. Qitədə çoxlu sayda çatlar və çatlar mövcuddur.

45. Böyük bir zaman dövrü materikin yaranma dövrünü əhatə edir.

46. Avrasiya digər qitələrdən xeyli yüksəkdir. Dəniz səviyyəsindən orta hündürlüyü 830 metrdir.

47. Dünyanın ən yüksək dağları bu qitədə yerləşir.

48. Avrasiyanın bir çox regionları yüksək seysmiklik ilə xarakterizə olunur.

49. Arktikanın adalarında müasir buzlaqlar qorunub saxlanılmışdır.

50. Bütün iqlim qurşaqları bu materikdə yerləşir.

51. Hyperborea və Tarkhtaria kimi materik əraziləri demək olar ki, unudulub.

52. Avrasiyanın ümumi sahəsi 50 milyon kvadrat kilometrdən çoxdur.

53. Çelyuskin burnu materikin ən şimal nöqtəsidir.

54. Cape Piai (Malayziya) Avrasiyanın ən cənub nöqtəsidir.

55. 875 metrdən çox dəniz səviyyəsindən orta hündürlükdür.

56. 3800 metrdən çox dünya okeanının orta dərinliyidir.

57. Avrasiya dünyanın ən inkişaf etmiş qitələrindən biri hesab olunur.

58. Avrasiya Avropa və Asiyanın bir hissəsini əhatə edir.

59. Avrasiyanın üçdə ikisini dağlar tutur.

60. Himalaylar materikin əsas dağ sistemidir.

61. Dekan Avrasiyanın əsas yaylasıdır.

62. Materik üzərində – dünyanın ən böyük düzənlikləri və düzənlikləri.

63. Qədim platformalar materikin əsas hissələridir.

64. Himalay və Şərqi Asiya ən hərəkətli kəmərlərdir.

65. Materikin bir çox adalarında aktiv vulkanlar var.

66. Avrasiyanın dağlıq rayonlarının relyefinə qədim buzlaşma əhəmiyyətli dərəcədə təsir etmişdir.

67. Sibirin çox hissəsini buzlaqlar tutur.

68. Materikin bütün hissələrində iqlim olduqca müxtəlifdir.

69. Çerrapunci rayonları ən yüksək orta illik yağıntıları alır.

70. Avrasiya qitəsi şimal yarımkürəsində yerləşir.

71. Bütün iqlim qurşaqları materikdə təmsil olunur.

72. Tipik tundra meşələri materikdə geniş yayılmışdır.

73. Burada tayqa və tundra meşələrində yaşayan heyvanlar üstünlük təşkil edir.

74. Planetimizin sakinlərinin üçdə ikisindən çoxu Avrasiyada yaşayır.

75. Coğrafiya elmi bu qitədə formalaşmışdır.

76. Mövcud olduğu müddət ərzində materikin siyasi xəritəsi çoxlu dəyişikliklərə məruz qalmışdır

77. Materikin siyasi xəritəsində 80-dən çox dövlət yerləşdirilib.

78. 1921-ci ildə ideoloji Avrasiya hərəkatı yarandı.

79. Planetin quru səthinin üçdə birindən çoxunu Avrasiya qitəsi tutur.

80. Dünya vaxtının geri sayımı bu qitədə başlayır. Londondakı Qrinviç Rəsədxanasından keçir.

81. Dünyanın ən dərin çökəkliyi və ən hündür nöqtəsi məhz Avrasiyada yerləşir.

82. Bu qitə çoxlu sayda təbii ehtiyatlara malikdir.

83. Ən böyük neft ehtiyatları Avrasiyada yerləşir.

84. Siklonlar və antisiklonlar bu qitənin bir qədər yuxarısında birləşir.

85. Materik hər tərəfdən okeanla yuyulur.

86. Dünyanın ən sıx məskunlaşdığı qitə məhz Avrasiyadır.

87. Dünyanın 80-dən çox dövləti bu materikdə yerləşir.

88. Səyyahlar və coğrafiyaçılar materik haqqında müasir təbii təsəvvürlər yaratmışlar.

89. Qədim Herodotun dövründə Avrasiya haqqında qədim məlumatlara rast gəlinir.

90. Avrasiyanın ərazisindən ən böyük çaylar dünyanın bütün okeanlarına axır.

91. Bir neçə əsr ərzində materikin ayrı-ayrı bölgələri açıldı.

92. Ana yalnız 20-ci əsrdə tam şəkildə tədqiq edilmişdir.

93. Avrasiya qitəsi dünyanın iki hissəsinə bölündü.

94. Digər qitələrlə müqayisədə Avrasiyanın təbiəti daha müxtəlifdir.

95. Materik demək olar ki, tamamilə Şimal yarımkürəsində yerləşir.

96. Materikin uzunluğu Şərq yarımkürəsində yerləşir.

97. Çoxlu dənizlər və körfəzlər materik sahillərində suları əmələ gətirir.

98. Avrasiya bir çox qitələrlə həmsərhəddir və ona təsir edir.

99. Dünyanın ən böyük limanları materikin kəsilmiş sahillərində yerləşir.

100. Avrasiya Şimali Amerika qitəsi ilə sıx əlaqələr saxlayır.

2.2/5 - (4 votes)

Leave a Comment