25 zajímavostí o Rhodosu

Nádherný ostrov Rhodos je skutečným skladištěm historie pod širým nebem. Na rozdíl od značné části zbytku Řecka je pokryto hustou vegetací, díky čemuž je neuvěřitelně krásným místem k odpočinku, takže místní pláže každoročně přitahují obrovské množství turistů. Kdysi dávno Rhodos změnil majitele více než jednou a jeho pohnutá historie se odrazila v jeho vzhledu a proměnila jej v úžasně zajímavý ostrov.

Zajímavosti o Rhodosu

 1. Ostrov omývají dvě moře, Krétské a Libyjské (zajímavosti o mořích).
 2. Mezi všemi ostrovy patřícími Řecku zaujímá 4. místo co do rozlohy.
 3. Počet obyvatel ostrova je 115 tisíc lidí.
 4. Hlavní město ostrova se také nazývá « Rhodos» a jeho historické centrum je zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO.
 5. O polovina všech obyvatel ostrova žije v jeho hlavním městě.
 6. Město Rhodos bylo založeno před více než 2400 lety.
 7. Rhodos je od pevninského Turecka vzdálen 10krát méně než od Řecka (zajímavosti o Turecku).
 8. Na Rhodosu je málo zamračených dnů. Slunce jasně svítí nad ostrovem asi 300 dní v roce.
 9. Kdysi zde byla zaznamenána teplota -3 stupně. Obecně je ale na Rhodosu klima velmi mírné a příjemné.
 10. Mnoho místních zde své domy a auta nezamyká. Kriminalita na Rhodosu bývá nulová.
 11. Kdysi se zde nacházel Rhodský kolos, jeden ze starověkých divů světa. Obří socha byla zničena zemětřesením (zajímavosti o zemětřesení).
 12. Kolem celého Rhodosu objedete autem za pár hodin, pokud nejsou zácpy. Zde se však téměř nikdy nestávají.
 13. Právě na Rhodosu, ve městě Lindos, se nachází jediný starověký řecký stadion, který se dochoval dodnes.
 14. Celkem délka pobřeží Rhodosu je něco málo přes 250 kilometrů.
 15. Více než 37 % ostrova je pokryto lesy.
 16. Přeloženo ze starořeckého slova «Rhodos» znamená «růže». Těchto květin je na ostrově opravdu mnoho.
 17. Zde se vyskytují jeleni. Jsou také symbolem ostrova (zajímavosti o jelenech).
 18. Na Rhodosu je 44 osad. Většinou se jedná o malé vesnice.
 19. Ostrov byl osídlen ve 4.–5. století př. n. l. lidmi, kteří přicestovali z Kréty.
 20. Místní se domnívají, že legendární Herkules byl zakladatelem prvního osada na Rhodosu.
 21. Tři čtvrtiny rozpočtu Rhodosu pochází z cestovního ruchu.
 22. Řád maltézských rytířů se kdysi jmenoval Rhodos. Poté, co byl Rhodos dobytý osmanským sultánem, museli rytíři hledat nový domov, kterým se stala Malta (zajímavosti o Maltě).
 23. Statisíce lidí proudí do údolí Petaloudes na Rhodosu jednou ročně na několik dní, ne-li miliony motýlů.
 24. Ve městě Kamiros na Rhodosu fungoval vodovodní systém již před 2500 lety a zásoboval vodou domy.
 25. Několik starověké mešity, dokonale zachovalé, připomínají éru osmanské nadvlády na Rhodosu až do současnosti.
Rate this post

Napsat komentář