7 zajímavostí o hydrosféře

Na naší planetě je mnohem více vody než na pevnině a vše je jedna hydrosféra. Všechny procesy, které se v něm vyskytují, jsou vzájemně propojeny a porušení jednoho z nich hrozí katastrofickými selháními v planetárním měřítku. Lidstvo naštěstí zatím nemá dostatek příležitostí nějak výrazněji ovlivnit takové globální věci.

Zajímavosti o hydrosféře

  1. Právě ve vodě vznikl první život na Zemi byl narozen. Hydrosféra je tedy kolébkou života na naší planetě.
  2. Pojem hydrosféra zahrnuje veškerou vodu planety, včetně vody ve vodních parách. Ale ledovce a sníh se obvykle označují jako kryosféra.
  3. Voda se skládá z kombinace vodíku a kyslíku a toho druhého v hydrosféře je podle vědců asi 8 bilionů tun.
  4. Voda je ve skutečnosti nejen tekutá, parní nebo zmrzlá. V hydrologii, vědě, která studuje hydrosféru, existuje 14 různých stavů agregace ledu a 5 stavů kapalné vody.
  5. Většina hydrosféry Země připadá na oceány a moře. Pokrývají asi 71 % povrchu naší planety.
  6. Přes to všechno dopadá na hydrosféru jen asi 0,00025 % hmoty Země.
  7. Podzemních řek je více. na naší planetě než pozemské.
Rate this post

Napsat komentář